Một tàu hàng chở 43 thủy thủ và gần 6.000 gia súc đã bị chìm ngoài khơi Nhật Bản