Một vận động viên tự chụp cho mình những bức ảnh đi trên dây qua các đỉnh núi: “Không bị nỗi sợ hãi trói buộc”