Mưa gió mùa gây lũ lụt ở Manila và các tỉnh khiến Philippines phải sơ tán hàng ngàn người