Mưa ở miền Nam Brazil: Số người thiệt mạng tăng lên 143, chính phủ phân bổ cứu trợ khẩn cấp