‘Mục đích của giáo dục nên là truyền đạt đến con người hơi thở của sinh mệnh’