Mỹ áp lệnh trừng phạt nhà sản xuất chip điện tử lớn nhất Trung Quốc