Mỹ bán 32 tỷ USD vũ khí cho nhiều nước ở Thái Bình Dương trong 1 tháng