Mỹ: Bạo loạn tiếp diễn, người biểu tình ném bom xăng vào cảnh sát