Mỹ cảnh báo người dân về nguy cơ ‘bị bắt giữ tùy ý’ tại Trung Quốc