Mỹ cảnh cáo Trung Quốc về việc tấn công Đài Loan, nhấn mạnh chính sách ‘mơ hồ chiến lược’