Mỹ chính thức chấm dứt 3 thỏa thuận song phương với Hồng Kông