Mỹ có thể cấm thêm nhiều ứng dụng Trung Quốc sau TikTok và WeChat