Mỹ công bố 10 nhiệm vụ để chống lại ‘thách thức từ Trung Quốc’