Mỹ công bố phạt thêm 4 quan chức Trung Quốc liên quan Hồng Kông