Mỹ đang thiếu khỉ để thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19