Mỹ đột ngột yêu cầu đóng lãnh sự quán ở Texas, Trung Quốc nhanh chóng đốt tài liệu