Mỹ nghi nhà nghiên cứu Trung Quốc trốn trong lãnh sự quán ở San Francisco