Mỹ sẽ cắt đứt mối quan hệ với Trung Quốc nếu các công ty không cạnh tranh công bằng