Mỹ: Tạm dừng các cuộc di tản dân cư để chống lại virus corona lây lan