Mỹ thuyết phục các nước đang phát triển ‘tẩy chay’ thiết bị viễn thông Trung Quốc