Mỹ triển khai 50 lượt xuất kích trinh sát cơ trên Biển Đông