Mỹ – Trung: 40 nhà báo Trung Quốc tại Mỹ có nguy cơ bị trục xuất, Trung Quốc dọa đáp trả