Mỹ và EU lên án việc Bắc Kinh phê chuẩn Luật an ninh quốc gia với Hong Kong