Mỹ và Nga tổ chức các cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân, Trung Quốc vắng mặt