Mỹ yêu cầu các tổ chức nghiên cứu công khai nguồn tài trợ nước ngoài, do lo ngại về Trung Quốc và Nga