“N” lý do khiến ĐCSTQ không thể đại diện cho người dân Trung Quốc