Na Uy can thiệp vào vụ bán đất tư nhân ở Bắc Cực, nhằm ngăn ĐCSTQ sở hữu đất