Nam công nhân người Việt Nam tử vong trong tai nạn đứt cáp ở Nhật Bản