Năm đầu hoạt động, chiến dịch trấn áp chợ ma túy của San Francisco dẫn đến hơn 3,000 vụ bắt giữ

Cảnh sát trưởng cho biết ‘các sỹ quan của chúng tôi đã có bước tiến lớn’ trong việc loại bỏ hoạt động buôn bán ma túy ở Tenderloin và South of Market.