Nam diễn viên Hồng Kông từ bỏ quốc tịch Canada quy phục trước Bắc Kinh