Nam diễn viên nổi tiếng New York mở mang tầm nhìn khi xem cuộc thi Hoa hậu NTD