Nam Hàn: Bóng bay chứa rác của Bắc Hàn có ký sinh trùng từ phân người

Bộ Thống nhất Nam Hàn cho biết nhiều loại ký sinh trùng đã được phát hiện sau khi kiểm nghiệm các quả bóng bay.