Nam Hàn buộc phải chọn bên khi cuộc chiến vi mạch bán dẫn Hoa Kỳ-Trung Quốc nóng lên