Nam Hàn dự định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 2 ngân hàng Hồng Kông vì bán khống bất hợp pháp

Các ngân hàng đầu tư Hồng Kông này đã tiến hành các giao dịch bán khống bất hợp pháp với giá trị lần lượt khoảng 29 triệu USD và 11.8 triệu USD.