Nam Hàn triệu tập đại sứ Trung Quốc vì những nhận xét ‘khiêu khích’ về mối bang giao với Hoa Kỳ