Nạn nhân được yêu cầu ‘dâng hiến’ thân mình cho chương trình thu hoạch nội tạng sống của Bắc Kinh