Nàng ‘Mona Lisa’ của Nam bán cầu: ‘Flaming June’ bức tranh mang tính biểu tượng của họa sĩ Frederic Leighton