Nên chú ý Bắc Kinh: Một cuộc chiến với Nga là một cuộc chiến với Trung Quốc