Nền giáo dục dạy nghề là cách khắc phục tình trạng bất ổn mà trường học đã tạo ra