Nền kinh tế đang chật vật trong khi doanh số tiêu thụ súng tăng vọt