Nền kinh tế Hoa Kỳ tạo ra 208,000 việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4.1%

Đứng đầu trong báo cáo việc làm mới nhất là mức tạo việc làm và các điều chỉnh dữ liệu việc làm của chính phủ.