‘Nền tảng của công ty ông nên bị cấm’: Quốc hội lục vấn CEO TikTok về các mối liên kết với ĐCSTQ