Nevada: 3,987 người không phải là công dân đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020