Hồ sơ của Bộ Phương tiện Cơ giới Nevada (DMV) cho thấy gần 4,000 người nước ngoài hợp pháp và bất hợp pháp đã bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, theo một bản khai có tuyên thệ được đệ trình cho tòa án tiểu bang.

Là một phần luật được thông qua bởi Đảng Dân Chủ của tiểu bang, DMV tự động ghi danh bỏ phiếu cho bất kỳ ai có giấy phép lái xe. Tại Nevada, những người không phải là công dân hợp pháp và bất hợp pháp đều có thể lấy giấy phép lái xe và thẻ căn cước.

người nước ngoài đi bỏ phiếu bầu cử mỹ
Mọi người xếp hàng chờ bỏ phiếu tại một địa điểm bỏ phiếu vào Ngày bầu cử ở Las Vegas, vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. (Ảnh John Locher/AP Photo)

Ông Jesse Kamzol, một chuyên gia của Đảng Cộng Hòa tham gia vào vụ kiện bầu cử, đã so sánh với 110,164 hồ sơ không phải là công dân từ DMV, được thu thập thông qua trát đòi hầu tòa từ Đảng Cộng Hòa của tiểu bang, chống lại hồ sơ cử tri của Nevada. Ông xác định, với “mức tín nhiệm trung bình cao đến cao”, 6,260 người không phải là công dân đã ghi danh bỏ phiếu và 3.987 người không phải là công dân đã đi bỏ phiếu.

Mặc dù ông lưu ý rằng con số có thể  không chính xác do thông tin hạn chế, ông Kamzol cho biết các kết quả trùng khớp dù sao cũng đủ quan trọng để điều tra thêm.

Đảng Cộng Hòa của tiểu bang cho biết trong một tuyên bố: “Một trong những kiểm soát cơ bản nhất của chúng tôi trong quá trình bầu cử, cụ thể là quyền thiêng liêng này chỉ giới hạn đối với những người có đặc quyền và trách nhiệm công dân, đã bị lật đổ bởi DMV”. 

“Và các nhân viên thực thi pháp luật của chúng ta ở đâu? Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng này mà không cần sự trợ giúp của Cảnh sát hàng đầu của chúng tôi ở Nevada. Tổng chưởng lý [Aaron] Ford: tại sao ông không điều tra hành vi gian lận cử tri? Ông đã công khai lập trường của mình rằng ông sẽ điều tra và truy tố hành vi gian lận cử tri.”

“Tuy nhiên, chúng ta có mua bán phiếu bầu một cách trắng trợn, những người không phải là công dân đã nhận và bỏ phiếu, những cử tri đã qua đời, những người bỏ phiếu hai lần, v.v., và người ta chọn chính trị đảng phái để bỏ qua hàng trăm trang bằng chứng trong khi tiếp tục câu chuyện rằng KHÔNG có gian lận . ”

Văn phòng của Thống đốc Ford đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận qua email của The Epoch Times. Vào 12/10, ông Ford thông báo rằng văn phòng của ông đang cùng với 19 Tổng chưởng lý của các tiểu bang khác phản đối một vụ kiện bầu cử do Tổng chưởng lý  tiểu bang Texas đệ trình lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ.

Nguyên đơn trong vụ kiện đã đệ trình bản khai có tuyên thệ của ông Kamzol vào ngày 2 tháng 12 như một phần của vụ kiện mà đã bị Tòa án tối cao và Quận của tiểu bang bác bỏ. Các nguyên đơn đang xem xét việc kháng cáo quyết định lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, nhưng vẫn chưa nộp đơn.

Vụ kiện cáo buộc hơn 60,000 người đã bỏ phiếu hai lần hoặc không phải là cư dân Nevada.

Trong các cuộc tranh biện, ông Jesse Binnall, luật sư cho các nguyên đơn, đã mô tả một nhân chứng với cáo buộc rằng các ổ đĩa được sử dụng để lưu trữ tổng số phiếu bầu từ các máy bầu cử trong thời gian bỏ phiếu lúc đầu đã thay đổi một cách khó hiểu qua đêm.

Luật sư Binnall nói: “Những gì họ có thể làm là kết nối và ngắt kết nối các ổ đĩa này. Cách làm tốt. Và mỗi đĩa đều có một số seri trên đó. Và nhiều lần ổ đĩa đó đã bị ngắt kết nối với tổng số phiếu bầu trên đó và kết nối lại vào sáng hôm sau trong thời gian bỏ phiếu sớm với một con số khác trên đó. Đôi khi nhiều hơn, đôi khi ít hơn. ”

Ivan Pentchoukov
Nguyễn Lê biên dịch

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn