New Jersey: Chủ tịch Thượng viện Steve Sweeney nhận thua tài xế xe tải