New Jersey: Gian hàng của Pháp Luân Công và Gan Jing World đầy thu hút tại lễ kỷ niệm Ngày Hiến chương truyền thống