New York: Các nhà hàng ‘vật lộn’ để duy trì hoạt động kinh doanh trở lại