New York: Cảnh sát tới khách sạn hoặc nhà của du khách đến từ Anh để thực thi lệnh kiểm dịch