New York: Hàng trăm người quy tụ tại Khu Phố Tàu để phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công