Nga cho biết đô thị của Mariupol đã sạch bóng quân đội Ukraine