Ngân hàng có hơn 176 tỷ USD tiền gửi thể hiện dấu hiệu đáng lo ngại